Chính Sách Bảo Mật

  1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân từ người dùng thông qua trang web của chúng tôi. Các thông tin cá nhân này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ, số điện thoại và thông tin khác liên quan. Chúng tôi cam kết chỉ thu thập thông tin cá nhân mà chúng tôi cần thiết để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm cho người dùng, và chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

  1. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ người dùng để cung cấp dịch vụ và sản phẩm mà họ yêu cầu, để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web và để liên hệ với người dùng thông qua email hoặc điện thoại để cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ và sản phẩm.

  1. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân. Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa và các phương thức khác để ngăn chặn truy cập trái phép và sử dụng sai mục đích của thông tin cá nhân.

  1. Sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của mình để cung cấp và cải thiện trải nghiệm người dùng. Cookie là các tệp văn bản nhỏ mà trang web gửi đến máy tính của người dùng để nhận dạng người dùng và thu thập thông tin không định danh. Người dùng có thể tùy chọn từ chối các cookie này thông qua cài đặt trình duyệt của họ, nhưng điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng một số tính năng trên trang web.

  1. Liên kết bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc và hiểu các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba trước khi cung cấp thông tin cá nhân của họ.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này theo thời gian và chúng tôi sẽ cập nhật phiên bản mới nhất trên trang web của mình. Người dùng nên kiểm tra định kỳ chính sách bảo mật này để nắm bắt các thay đổi. Sử dụng trang web của chúng tôi sau khi đã thay đổi chính sách bảo mật đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.